Publikationsserien Ansvarsfull forskning

Publikationsserien Ansvarsfull forskningges ut av Vetenskapliga samfundens delegation och Delegationen för informationsspridning. Utgivarnas hemort är Helsingfors. Publikationerna i serien publiceras öppet på nätet och eventuellt även i tryckt format.

Publikationsserien har en redaktion som under åren 2019–2021 bestod av chefredaktör Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning; utvecklingschef Henriikka Mustajoki, Vetenskapliga samfundens delegation; redaktionschef Sami Syrjämäki, Vetenskapliga samfundens delegation; chef, tjänster för öppen vetenskap, Susanna Nykyri, Tammerfors universitet; och programdirektör, Tuukka Tammi, THL, chefredaktör för tidskriften YP.

Publikationer

1:2019. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. Linjaus. ISBN 978-952-5995-20-6.

1:2020. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025. 2. painos. Julistus. ISBN 978-952-5995-23-7.

2:2020. Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. 2 upplagan. Julistus. ISBN 978-952-5995-24-4.

3:2020. Declaration for Open Science and Research 2020–2025. 2nd edition. Julistus. ISBN 978-952-5995-25-1.

4:2020. Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi. Suositus. ISBN 978-952-5995-22-0.

5:2020. Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Suositus. ISBN 978-952-5995-26-8.

6:2020. God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering. Suositus. ISBN

7:2020. Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland. Suositus. ISBN 978-952-5995-28-2.

8:2020. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje 2019. 1. painos. Suositus. ISBN 978-952-5995-29-9.

9:2020. Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019. 1 upplagan. Suositus. ISBN 978-952-5995-30-5.

10:2020. User guide for the Publication Forum classification 2019. 1st edition. Suositus. ISBN 978-952-5995-31-2.

11:2020. Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Suositus. ISBN 978-952-5995-35-0.