The Responsible Research series

Last updated 26.6.2024

The Responsible Research series (ISSN 2670-062X) is published by the Federation of Finnish Learned Societies (TSV) and the Committee for Public Information (TJNK). The publisher is established in Helsinki. The series will be published as open access web publications. It may also be published in print.

During 2019–2021, the publication series’ editorial staff includes Secretary General Reetta Kettunen, Committee for Public Information (TJNK); Head of Development Henriikka Mustajoki, Federation of Finnish Learned Societies (TSV); Head of Publications Sami Syrjämäki, Federation of Finnish Learned Societies (TSV); Manager at Open Science Services Susanna Nykyri, University of Tampere; and Programme Director Tuukka Tammi, Finnish institute for health and welfare (THL), Editor in Chief at YP-lehti.

Publications

1:2019. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. Linjaus. ISBN 978-952-5995-20-6.

1:2020. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025. 2. painos. Julistus. ISBN 978-952-5995-23-7.

2:2020. Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. 2 upplagan. Julistus. ISBN 978-952-5995-24-4.

3:2020. Declaration for Open Science and Research 2020–2025. 2nd edition. Julistus. ISBN 978-952-5995-25-1.

4:2020. Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi. Suositus. ISBN 978-952-5995-22-0.

5:2020. Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Suositus. ISBN 978-952-5995-26-8.

6:2020. God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering. Suositus. ISBN

7:2020. Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland. Suositus. ISBN 978-952-5995-28-2.

8:2020. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje 2019. 1. painos. Suositus. ISBN 978-952-5995-29-9.

9:2020. Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019. 1 upplagan. Suositus. ISBN 978-952-5995-30-5.

10:2020. User guide for the Publication Forum classification 2019. 1st edition. Suositus. ISBN 978-952-5995-31-2.

11:2020. Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Suositus. ISBN 978-952-5995-35-0.

13:2020. Tiedetapahtumakysely. Selvitys. ISBN 978-952-5995-37-4.

14:2020. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1 - Oppimateriaalien avoin saatavuus. ISBN 978- 952- 5995-38-1.

15:2020. Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser. ISBN 978-952-5995-39-8.

16:2020. Open education and educational resources. National policy and executive plan by the higher education and research community for 2021-2025. Policy component 1 – Open access to educational resources. ISBN 978-952-5995-40-4.

1:2021. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositus tutkimusrahoittajille. ISBN 978-952-5995-41-1.

2:2021. Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset. Suositus. ISBN 978-952-5995-42-8.

3:2021. Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran. ISBN 978-952-5995-43-5.

4:2021. Scientific literacy changes the world. Science education recommendations. ISBN 978-952-5995-45-9.

5:2021. Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus. ISBN 978-952-5995-46-6.

6:2021 Öppna forskningsmaterial och -metoder. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1: Öppen tillgång till forskningsdata. ISBN 978-952-5995-47-3.

7:2021 Open research data and methods. National policy and executive plan by the higher education and research community for 2021–2025. Policy component 1: Open access to research data. ISBN 978-952-5995-48-0.