Vastuullinen tutkijanarviointi

Viimeksi päivitetty 2.7.2024

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus antaa ohjeita siihen, kuinka tutkijanarviointi suoritetaan alusta loppuun asti vastuullisesti. Tutkijaa arvioidaan niin rekrytointitilanteissa, urapolun eri vaiheissa kuin rahoitusta jaettaessa. Yksittäistä tutkijaa voidaan arvioida osana suurempaa kokonaisuutta silloin, kun hän toimii osana tutkimusryhmää tai hänen tutkimusorganisaatiossaan suoritetaan laaja tutkimuksen arviointi. Tutkijaa arvioidaan usein tilanteissa, joihin liittyy vertailu ja kilpailu.

Suomalainen tutkimusyhteisö on ottanut vahvasti kantaa arvioinnin kehittämiseen. Keväällä 2020 julkaistiin Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt -suositus, jonka on laatinut TSV:n vuonna 2018 asettama laaja-pohjainen työryhmä. Tutkijoiden edustajat ja etujärjestöt, organisaatiot, rahoittajat ja palveluntuottajat ovat yhdessä pohtineet sitä, miten tutkimusta ja tutkijoita tulisi vastuullisesti arvioida. Samalla on pohdittu, miltä näyttää elinvoimainen tutkimusyhteisö ja kiinnostavat tutkijan urapolut.

Vastuullisen arvioinnin edistäminen on TSV:n ja sen yhteydessä toimivien vastuullisen tieteen toimijoiden yhteinen tavoite. Vastuullista arviointia ovat jo vuodesta 2012 edistäneet sekä TENK:n Hyvä tieteellinen käytäntö -ohje ja Tutkijan ansioluettelomalli, että Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje.

Vuonna 2019 käynnistetyn Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen tavoite on kannustaa tutkimustiedon välittämistä tiedeyhteisöä laajemmalle yleisölle, tukea monikielisen julkaisutoiminnan mahdollistavia  kansallisia  julkaisukanavia  ja  edistää  monikielisyyttä  tutkimuksen  arviointi- ja rahoitusjärjestelmissä. 

Lisätietoja:

  • Janne Pölönen, pääsihteeri – Julkaisufoorumi (janne.polonen@tsv.fi)
  • Hanna Lahdenperä, asiantuntija – Avoin tiede ja tutkimus (hanna.lahdenpera@tsv.fi)
  • Mira Söderman, koordinaattori (mira.soderman@tsv.fi)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös