God vetenskaplig praxis

23.1.2012
Kuvituskuva.

God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012

Forskningsetiska delegationen (TENK) i samråd med det finländska vetenskapssamfundet har avfattat de forskningsetiska anvisningarna om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den, dvs. GVP-anvisningarna.

Ladda ner God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland. Forskningsetiska delegationens anvisningar 2012 (pdf på finska, svenska och engelska)

Läs mera på Forskningsetiska delegationens webbsida

Du kan också vara intresserad av