Tukihenkilöt tiedeyhteisön tukena

15.3.2018

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on luonut tutkimusetiikan tukihenkilöiden verkoston.

Akateeminen yhteistyö ei aina suju kitkatta. Kiistaa saattaa syntyä käytetyistä menetelmistä, artikkeliin valituista kirjoittajista tai vaikkapa ilman viitettä lainatusta tekstistä. Tutkija voi tuntea jäävänsä yksin epäselvässä tilanteessa. Kaikki eivät tunne hyvää tieteellistä käytäntöä tai tiedosta yhteisiä pelisääntöjä.

Tilanteen helpottamiseksi tutkimuseettinen neuvottelukunta on luonut tutkimusetiikan tukihenkilöiden verkoston. TENK on vuoden 2017 alusta kouluttanut yli 60 tutkimusorganisaatioon yli 100 tukihenkilöä antamaan matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. Järjestelmän lähtökohtana on ollut tarve vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Järjestelmän lähtökohtana on ollut tarve vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Tukihenkilöt neuvovat oman organisaation tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Keskustelu tukihenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi.

Tukihenkilö tuntee TENKin valvoman hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessin ja voi esimerkiksi avustaa loukkausilmoituksen laatimisessa. Hän ei kuitenkaan toimi asianajajana vaan on neutraali neuvonantaja, joka tarvittaessa neuvoo kiistatilanteen kumpaakin osapuolta. Tukihenkilö ei itse osallistu HTK-prosessiin eikä hänen muistiinpanojaan saa käyttää tapauksen käsittelyssä. Hän ei myöskään ota kantaa, onko vilppiä tapahtunut. Tämä päätös kuuluu HTK-prosessin mukaan organisaation ylimmälle johdolle.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt hoitavat tehtäväänsä oman toimensa ohessa ja osallistuvat vuosittain TENKin järjestämiin koulutuksiin. Tukihenkilöitä on valtaosassa Suomen tutkimusorganisaatioita ja heidän yhteystietonsa löytyvät yleensä organisaation intrasta. Lista tukihenkilötoiminnassa mukana olevista organisaatioista löytyy TENKin verkkosivuilta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös