Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset

15.3.2018

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimusta.

Julkisesti rahoitetulta tutkimukselta edellytetään yhä suurempaa näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja avoimuutta sekä tutkimustulosten ja tietoaineistojen avointa saatavuutta. Tämä kaikki edellyttää tiedeviestintää. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimuksen toteuttamista.

Tiedeviestintä on tiedeyhteisöjen sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta tutkimuksesta saadusta tiedosta. Käytännössä tiedeviestintä on kattotermi tieteen julkisuudelle ja yhä monipuolisimmille tavoille viestiä tieteestä.

Suositusten nimi – Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti – kuvaa sitä, kuinka tieteestä ja tutkimuksesta on kerrottava rohkeasti ja vuorovaikutteisesti uusia julkaisukanavia hyödyntäen. Viestinnässä pitää olla vastuullinen, ettei synny virheellisiä käsityksiä tai vääriä odotuksia tieteen tulosten hyödynnettävyydestä. Tutkitulle ja luotettavalle tiedolle on yhteiskunnassa suuri tarve.

Tieteestä ja tutkimuksesta viestitään koko sen elinkaaren ajan. Viestintä on keskeinen osa tutkimuksen tekemistä ja osa tutkijankoulutusta. Ammattimainen tutkija osaa tuottaa tietoa ja viestiä siitä.

Suosituksissa on kuusi asiakohtaa, jotka edistävät tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Suositukset on tarkoitettu kaikille tieteen parissa toimiville ja siitä viestiville.


Lisätietoja:

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset: http://www.tjnk.fi/sites/tjnk.fi/files/tiedeviestinnan_suositukset_2018.pdf

Sinua saattaisi kiinnostaa myös