Tukea vastuullisempaan tieteeseen

11.11.2020
""

Vastuullisen tieteen sivustoperhe tarjoaa yhden luukun periaatteella tietoa ja työkaluja vastuullisemman tieteen ja tutkimuksen tueksi.

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Vastuullisuus tukee tieteen ja tutkimuksen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Vastuullisen tieteen sivustoperheen takaa löytyvät Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä toimivat avoimen tieteen koordinaatio, julkaisufoorumi (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Jokaisella toimijalla on omat tehtävänsä ja vastuualueensa, mutta toiminnan tavoite on yhteinen: vastuullisen tieteen ja tutkimuksen edistäminen Suomessa.

Vastuullinentiede.fi-osoitteen alta löytyy niin tietoa kuin työkaluja, jotka on tarkoitettu koko tiede- ja tutkimusyhteisölle vastuullisuuden tueksi. Samalla osoite tarjoaa pääsyn jokaisen taustatahon omille sivuille.

Tietoa ja tapahtumia

Koko sivuston uutiset ja ajankohtaiset asiat löytyvät nyt yhdestä paikasta. Vastuullisen tieteen tapahtumakalenteriin taas on koottu kaikki tapahtumat, joita avoimen tieteen koordinaatio, JUFO, TJNK ja TENK ovat järjestämässä.

Sivustoperhe tarjoaa kotipaikan Vastuullisen tieteen artikkeleille (ISSN 2490-2004). Ensimmäiset artikkelit julkaistiin jo keväällä 2018, ja nyt suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä kirjoituksia on yhteensä lähes kaksi ja puoli sataa. Ne tarjoavat tietoa siitä, kuinka tutkittua tietoa tuotetaan, julkaistaan ja arvioidaan luotettavasti ja yhteisesti hyväksytyllä tavalla tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.

Tuulta vastuullisuuden purjeisiin

Uutisten, tapahtumien ja artikkelien lisäksi tutkimuksen vastuullisuutta edistetään monin eri tavoin. Yksi yhteisvoimin toteutettu esimerkki on monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite. Aloite kannustaa tutkimuksen ja tutkimusjulkaisujen monikielisyyteen, jotta tutkittu tieto olisi sekä kansainvälisesti että paikallisesti saavutettavaa ja vaikuttavaa.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan niin julistuksia, linjauksia, selvityksiä kuin suosituksiakin. Niiden teemat koskevat tieteen ja tutkimuksen avoimuutta, vastuullisuutta ja saavutettavuutta sekä tiedeviestintää ja tieteen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Julkaisusarjassa ilmestyvät muun muassa linjaukset ja suositukset, jotka tutkimusyhteisö on laatinut avoimen tieteen koordinaation tuella.

Sivustoperheen kuulumisia voi seurata Vastuullisen tieteen Twitter-kanavalla. Seurata kannattaa myös jokaisen toimijan omia kanavia. Sivustoperhe ja sen toimijat saavat rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös