Vastuullisen tieteen julkaisusarja

Vastuullisen tieteen julkaisusarjan (ISSN 2670-062X) julkaisijana toimivat Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta. Julkaisijan kotipaikka on Helsinki. Sarjan julkaisut julkaistaan avoimesti verkossa ja mahdollisesti myös painettuina.

Julkaisusarjalla on toimituskunta, johon kuuluu vuosina 2019–2021 pääsihteeri Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta; kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, Tieteellisten seurain valtuuskunta; julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki, Tieteellisten seurain valtuuskunta; päällikkö, avoimen tieteen palvelut, Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto; ja ohjelmajohtaja, Tuukka Tammi, THL, päätoimittaja YP-lehti.

Julkaisut

1:2019. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. Linjaus. ISBN 978-952-5995-20-6.

1:2020. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025. 2. painos. Julistus. ISBN 978-952-5995-23-7.

2:2020. Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. 2 upplagan. Julistus. ISBN 978-952-5995-24-4.

3:2020. Declaration for Open Science and Research 2020–2025. 2nd edition. Julistus. ISBN 978-952-5995-25-1.

4:2020. Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi. Suositus. ISBN 978-952-5995-22-0.

5:2020. Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Suositus. ISBN 978-952-5995-26-8.

6:2020. God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering. Suositus. ISBN

7:2020. Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland. Suositus. ISBN 978-952-5995-28-2.

8:2020. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje 2019. 1. painos. Suositus. ISBN 978-952-5995-29-9.

9:2020. Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019. 1 upplagan. Suositus. ISBN 978-952-5995-30-5.

10:2020. User guide for the Publication Forum classification 2019. 1st edition. Suositus. ISBN 978-952-5995-31-2.

11:2020. Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Suositus. ISBN 978-952-5995-35-0.

12:2020 Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositukset tutkimusorganisaatioille. Suositus. ISBN 978-952-5995-36-7.

13:2020 Tiedetapahtumakysely. Selvitys. ISBN 978-952-5995-37-4.

2:2021 Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset. Suositus. ISBN: 978-952-5995-42-8.