CoARAn kansalliset osastot keskustelivat tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta konferenssissa Portossa

7.3.2024
Kuvituskuva

Suomen kansallinen CoARA-osasto osallistui vastuullista tutkijanarviointia edistävän kansainvälisen yhteenliittymä CoARAn konferenssiin Portossa 22.-23.2.2024. Konferenssissa vahvistettiin CoARAn kansallisten osastojen yhteistyötä.

CoARAn (Coalition for Advancing Research Assessment) allekirjoittajaorganisaatiot ovat sitoutuneita uudistamaan tutkimuksen arviointia yhteisen kansainvälisen sopimuksen (Agreement on Reforming Research Assessment (pdf, englanniksi)) periaatteiden mukaisesti. 

Kansalliset osastot koordinoivat sopimuksen sitoumusten toimeenpanoa ja toimivat maakohtaisina oppimis-, tiedonvaihto- ja keskustelufoorumina jäsenorganisaatioille. Portossa järjestetyssä konferenssissa kansallisten osastojen edustajat tapasivat ensimmäistä kertaa jakaakseen tietoa ja kokemuksiaan tutkimuksen arvioinnin uudistamiseen ja osastojen toimintaan liittyen. 

“Tapahtumassa CoARAn avainhenkilöt saattoivat tavata ensimmäistä kertaa kasvokkain. Tällaiset keskustelut ovat korvaamattoman tärkeitä yhteiselle pyrkimyksellemme viedä CoARAn periaatteita käytäntöön. Tästä on hyvä jatkaa keskusteluja uudistuksen muiden keskeisten sidosryhmien kanssa”, CoARAn ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Rianne Letschert kommentoi (englanniksi).

Kansallisilla osastoilla on tärkeä rooli tukea CoARAn jäsenjärjestöjä sopimuksen sitoumusten toimeenpanossa ja organisaatioiden toimintasuunnitelmien laatimisessa. Niillä on myös merkittävä tehtävä tunnistaa tutkimuksen arvioinnin uudistamisesta kiinnostuneita toimijoita, jotka eivät vielä ole CoARAn sopimuksen allekirjoittajia, ja kannustaa heitä mukaan uudistustyöhön. 

Kuva konferenssipaikalta
Vastuullisen arvioinnin koordinaattorina helmikuussa aloittanut Mira Söderman esittelee Suomen kansallisen osaston toimintaa. Kuva: Janne Pölönen

“Tapaaminen oli merkittävä mahdollisuus vuoropuheluun ja yhteistyön lujittamiseen kansallisten osastojen kesken. Suomessa vastuullisen arvioinnin edistämiseksi tehty työ on verrattain pitkällä, mikä herätti kiinnostusta muissa kansallisissa osastoissa”, kertoo TSV:n vastuullisen arvioinnin koordinaattori Mira Söderman.

Lisäksi konferenssissa keskusteltiin tutkimuksen arvioinnin uudistamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista erilaisissa kansallisissa toimintaympäristöissä. Samalla rohkaistiin CoARAn jäsenorganisaatioita perustamaan kansallinen osasto. Monikielisen yhteistyön vaaliminen ja kansallisten osastojen sekä CoARA työryhmien välisen yhteistyön lujittaminen olivat tärkeitä keskustelunaiheita konferenssissa. 

Suomen kansallinen osasto

Suomen kansallinen osasto on aloittanut toimintansa helmikuussa 2024 ja siinä on mukana yli 30 jäsenorganisaatiota. Toimintaan ovat tervetulleita CoARAn suomalaiset uudet jäsenet sekä CoARAn ulkopuoliset jäsenet, jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta.

Suomen kansallinen osasto kokoontuu etänä kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista CoARAan ja tutkimuksen arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä jakamaan tietoa ja parhaita käytäntöjä. Tieteellisten seurain valtuuskunta koordinoi Suomen kansallisen osaston toimintaa. Osasto hyödyntää ja vahvistaa olemassa olevien verkostoja yhteistyötä:

  • Vastuullisen tutkijanarvioinnin ohjausryhmä ja työryhmä
  • AVOTT (Avoin tiede ja tutkimus) Vastuullinen arviointi ja kannustimet
  • Finn-ARMA (Finnish Association of Research Managers and Administrators) tutkimuksenarviointi
  • Finn-ARMA julkaisumetriikkaverkosto

CoARA-koalitiossa on edustettuna 46 maata ja 15 kansallista osastoa. Suomen lisäksi kansallinen osasto on Kyproksella, Ranskalla, Saksalla, Unkarilla, Irlannilla, Italialla, Norjalla, Puolalla, Espanjalla, Sveitsillä ja Ukrainalla. Portugalin, Ruotsin ja Iso-Britannian kansalliset osastot on juuri perustettu.

Suomen osaston tavoitteet

Osaston tehtävä on tukea koko suomalaista tutkimusyhteisöä matkalla kohti laadullista arviointia painottavaa arviointikulttuuria, joka tunnistaa akateemisen työn täyden monimuotoisuuden ja vaikuttavuuden.

Päätavoitteet ovat:

  1. lisätä tietoisuutta ja keskustelua arviointimenetelmien tärkeydestä, jotka tukevat korkealaatuisen tutkimuksen monimuotoisia piirteitä, osallistavuutta ja avointa tutkimuskulttuuria.
  2. saada mukaan erilaisia sidosryhmiä CoARA-sitoumusten allekirjoittajiksi, kuten ministeriöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusta suorittavat organisaatiot, julkiset rahoituslaitokset ja yksityiset säätiöt.
  3. löytää vastuullisimmat arviointikäytännöt ja lieventää ristiriitoja eri arviointiprosessien välillä, koskien yksittäisiä tutkijoita ja tutkimusryhmiä, tutkimusorganisaatioita ja korkeakouluja, tutkimustuotoksia ja hankkeita.
  4. helpottaa CoARA-sitoumusten ja niitä tukevien suositusten (esim. DORA, ERA Policy Action 3 & 4 ja Vastuullisen tutkijanarvioinnnin kansallinen suositus) tehokasta ja oikea-aikaista täytäntöönpanoa allekirjoittajaorganisaatioissa.

Muita uutisia aiheesta

Lisätietoja

Mira Söderman, koordinaattori, vastuullinen arviointi: mira.soderman@tsv.fi
Suomen kansallisen osaston hakemus CoARAn verkkosivulla englanniksi

Organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita liittymään Suomen kansalliseen osastoon, voivat ottaa yhteyttä vastuullisen arvioinnin koordinaattoriin Mira Södermaniin.

Kuva: Anne Haapanen, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös