Artikkelit kirjoittajalta:
Heidi Laine

15.3.2018

Kansalaistiede ei ole vain tutkimusaineistojen keruun joukkoistamista vaan vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämistä.

15.3.2018

Mitä on tieteellisten artikkelien avoin yhteiskirjoittaminen ja miten tekijyys tai kirjoittajuus silloin määrittyy?