Suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi

15.3.2018

Tekijyyskiistojen ennaltaehkäisemiseksi TENK suosittelee sopimaan tekijyyden periaatteista hyvissä ajoin.

Tieteellinen julkaiseminen on tutkijoille tärkeä meritoitumisen tapa. Tieteellisissä yhteisjulkaisuissa käytännöt vaihtelevat tieteenalakohtaisesti sen suhteen, ketkä merkitään julkaisun kirjoittajiksi ja muiksi tekijöiksi. Jos tutkimusta tehdään ryhmässä, ei aina ole selvää, missä järjestyksessä ja keiden nimet julkaisun tekijä- tai kirjoittajaluetteloon tulisi merkitä.

Tällöin tekijyydestä saattaa syntyä kiista, jota on jälkikäteen hankala selvittää. Ongelmia aiheuttaa epäselvyys siitä, mistä tekijyys muodostuu. Lisäksi eri tieteenaloilla käytännöt vaihtelevat sen suhteen, miten tekijät ilmoitetaan. Joillakin tieteenaloilla on erittäin tärkeää, missä järjestyksessä tekijöiden nimet mainitaan, ja toisilla ne ovat taas aakkosjärjestyksessä. Näin etenkin monitieteisissä ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa syntyy väärinkäsityksiä.

Kiistojen ennaltaehkäisemiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta laati Suomessa työskentelevien tutkijoiden käyttöön suosituksen tieteellisten yhteisjulkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. Suosituksessa korostetaankin, että tekijyyden periaatteista keskusteltaisiin ja sovittaisiin hyvissä ajoin – ja mielellään myös kirjallisesti.

Suositus sisältää myös ohjeita, käsitteitä, työkaluja ja kirjallisuutta tekijyydestä sopimisen helpottamiseksi.


Lisätietoja:

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf

Sinua saattaisi kiinnostaa myös