Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite: tavoitteena lisätä tutkimustiedon saavutettavuutta

2.12.2020
Helsinki Initiative on Multilingualism.

Reseach on Research Institute julkaisi 15 ajuria, jotka muokkaavat vastuullista tutkimuksen arviointia. Helsinki-aloite on listalla mukana.

Tutkimuksen arviointi muokkaa tapaamme tehdä tutkimusta.  Tutkimusta arvioidaan yhä useammin vastuullisuuden ja vaikuttavuuden kautta. Esimerkiksi keväällä 2020 julkaistu vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus antaa ohjeita siihen, kuinka tutkijanarviointi suoritetaan alusta loppuun asti vastuullisesti.

Tuore katsaus listaa tärkeimpiä kansainvälisiä ajureita, kuten DORA-julistus, jotka muokkaavat käsitystämme vastuullisesta tutkimuksen arvioinnista (RRA, responsible research assessment). Mukana on myös Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite. Selvityksen on julkaisut Reseach on Research Institute (RoRI), ja sen tarkoitus on taustoittaa tutkimusrahoittajien globaalissa foorumissa (Global Research Council) käytävää keskustelua vastuullisen arvioinnista.

Vastuullinen tiede edellyttää tutkimustiedon laajaa saavutettavuutta sekä tutkijoiden ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Helsinki-aloite puolestaan kannustaa parantamaan kansallisten kielten asemaa tiedeviestinnässä, jotta tutkimustieto olisi kansalaisille saavutettavaa ja sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti yhteiskunnassa. Kuten RoRI toteaa:

“Monikielisyys on tärkeä mutta usein laiminlyöty tutkimuksen monimuotoisuuden ulottuvuus, joka auttaa varmistamaan, että tutkimus on paikallisesti merkityksellistä ja saavutettavaa.”

Helsinki-aloite korostaa, että monikielinen tiedeviestintä tulee huomioida osana vastuullista tutkimuksen arviointia ja rahoitusta.

Huhtikuussa 2019 julkaistun aloitteen on allekirjoittanut yli 800 tahoa yli 60 maasta. Helsinki-aloitteen on allekirjoittanut myös Suomen yliopistot UNIFI, joka julkaisi äskettäin kestävän kehityksen teesit. Näihin kuuluu sitoutuminen kansalliseen Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt -suosituksen periaatteisiin (teesi 2) sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yhteistyön vahvistaminen (teesi 9):

  • Yliopistot vahvistavat tiedeviestintää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista, ottavat osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaativat systeemisiä muutoksia. Tiedeviestintää kehitetään aktiivisesti, jotta se saavuttaa myös tiedeyhteisön ulkopuoliset tahot.
  • Yliopistot rohkaisevat opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa osallistumaan oman alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja monialaiseen yhteistyöhön. 

Helsinki-aloitteen ovat laatineet ja sen ensimmäisiä allekirjoittajia ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Suomen tiedekustantajien liitto sekä kansainvälisistä yhteistyökumppaneista Norjan yliopistot (UHR) ja ENRESSH-verkosto.

RoRI Fifteen movers and shapers:

Lue lisää:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös