Tutkimuseettinen tarkistuslista yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen

15.3.2018

Yritysyhteistyössä tehtävässä tutkimuksessa tutkimuseettisistä näkökulmista huolehtiminen on tutkijan vastuulla. 

Tutkimusryhmillä ja yrityksillä voi hyvin olla erilaisia oletuksia, käytäntöjä ja osaamisalueita, jotka vaikuttavat tutkimuksen integriteettiin. Siksi on tärkeää, että niistä keskustellaan avoimesti.

Tämän tarkistuslistan pohjana on ollut dokumentti nimeltään Helsingin yliopiston tutkimuseettisten näkökulmien check list yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen (pois lukien lääketieteellinen tutkimus). Sen ovat laatineet Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointitoimikunta yhdessä tutkimuksen juristipalveluiden kanssa.

Tutkimuseettinen tarkistuslista yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen sivu 1.

Tutkimuseettinen tarkistuslista yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen sivu 2.

Tutkimuseettinen tarkistuslista yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen sivu 3.

Lataa tarkistuslista pdf-muotoisena tiedostona.


Lisätietoja:

Helsingin yliopiston tutkimuseettisten näkökulmien ”check list” yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen (pois lukien lääketieteellinen tutkimus): https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/check_list_yrity...
Helsingin yliopiston varainhankinnan ja yritysyhteistyön eettiset periaatteet: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/03_liite_13_hels...

Sinua saattaisi kiinnostaa myös