Vastuullisen tieteen julkaisusarja siirtyy Edition.fi-palveluun

9.3.2022
Edition.fi-palvelun logo

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on avannut Edition.fi-palvelun, joka mahdollistaa monografioiden ja artikkelikokoelmien julkaisemisen avoimesti.

Tieteellisen julkaisemisen kentällä eletään vahvaa muutosvaihetta. Julkaisujen avoin saatavuus, tutkijoiden tasavertainen mahdollisuus julkaista tutkimustuotoksiaan avoimesti sekä vastuullinen tutkijanarviointi muodostavat suomalaisen tiedejulkaisemisen perusarvot, joiden ympärille julkaisijat pohtivat käytännön ratkaisuja.

Kansainvälisen tiedejulkaiseminen on pääasiassa kaupallista toimintaa, jossa tavoitellaan suuria voittomarginaaleja. Kotimainen tiedejulkaiseminen on puolestaan suurimmalta osin pienten toimijoiden harteilla. Nyt kommentoinnilla olevassa Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjauksessa todetaan kuitenkin, että tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus on koko tiedeyhteisön yhdessä kehitettävä asia.

TSV:n ylläpitämä Edition.fi -palvelu kokoaa tieteellisiä julkaisijoita yhteen paikkaan. Palvelu tarjoaa kustantajille mahdollisuuden julkaista tieteellisiä kirjoja, ja myös TSV on siirtänyt omat julkaisusarjansa palveluun. 

Edition.fi madaltaa kynnystä avoimeen julkaisemiseen siirtymisessä

Tieteellisille lehdille tarkoitettu julkaisualusta Journal.fi on osoittautunut menestykseksi, ja palvelussa on noin 120 tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa. Monella julkaisijalla on vastaavasti pohdinnassa avoimen kirjanjulkaisemisen kysymykset, ja sen tueksi TSV avasi Edition.fi-palvelun vuoden 2021 lopussa.

Edition.fi on kehitetty nimenomaan monografioiden ja kokoomateoksien avointa verkkojulkaisemista ajatellen. Julkaisemisen lisäksi palvelu tarjoaa työkalut käsikirjoitusten toimittamiseen ja vertaisarviointiin. Käytössä oleva Open Monograph Press (OMP) -järjestelmä takaa, että kirjoista tallennetaan kattavat kuvailutiedot, jotka välitetään muihin tietojärjestelmiin.

Edition.fi-palvelu ja siihen TSV:n tarjoama tekninen tuki madaltaa kynnystä välittömästi avointen kirjojen julkaisuun Suomessa. Edition.fi on ilmainen Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenille – ensisijaisesti palvelu on tarkoitettu tieteellisille seuroille, mutta se on myös muiden julkaisijoiden käytettävissä.

Vastuullisen tieteen julkaisusarja löytyy myös Edition.fi:stä

Myös Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Vastuullinen tiede ovat siirtäneet julkaisusarjansa edition.fi-palveluun. TJNK:n ja TSV:n julkaisemassa Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa ilmestyy julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjan uusimpiin julkaisuihin kuuluvat Avoimen tieteen ja tutkimuksen itsearviointiraportti sekä Oppimisen avoimuuden suositukset kieliversioineen. Seuraavaksi suunnitteilla on avoimen tieteen linjauksia.

Lue lisää

Sinua saattaisi kiinnostaa myös