TSV on allekirjoittanut CoARAn tutkimuksenarvioinnin uudistamisen sopimuksen

12.12.2022
violetilla pohjalla teksti: TSV on allekirjoittanut CoARAn tutkimuksenarvioinnin uudistamisen sopimuksen

Tieteellisten seurain valtuuskunta on allekirjoittanut tutkimuksenarvioinnin uudistamista edistävän sopimuksen ja liittynyt kansainvälisen CoARA-koalition jäseneksi.

Heinäkuussa 2022 eurooppalaisia tutkimusrahoittajia edustava Science Europe julkaisi Agreement on Reforming Research Assessment -sopimuksen, joka määrittää uusia tutkimuksenarvioinnin käytäntöjä. Sopimus on syntynyt Euroopan komission käynnistämän kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Sopimuksen toimeenpanoa edistää allekirjoittajien muodostama yhteenliittymä Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Myös monet suomalaiset korkeakoulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat olleet mukana sopimuksen valmistelussa. Sopimuksen keskiössä ovat tutkimustyön ja sen arvioinnin moninaisuutta, avoimuutta ja syrjimättömyyttä edistävät toimet, jotka vahvistavat tieteen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Suomessa työ vastuullisen arvioinnin edistämiseksi on jo pitkällä, sillä tiedeyhteisö tuotti vuonna 2020  Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) johti työryhmän työskentelyä. Tuoreessa CoARAn sopimuksessa toistuvat monet Suomen kansallisen suosituksen päämäärät, kuten tutkijanarvioinnin keskittyminen tutkimuksen laatuun julkaisumetriikan sijaan. Allekirjoittaessaan sopimuksen organisaatiojäsenet lupautuvat kehittämään vastuullisen arvioinnin toimintatapoja tahoillaan. Samalla ne saavat mahdollisuuden liittyä kansainväliseen yhteisöön, jossa vastuullista arviointia kehitetään edelleen. 

Ensimmäisessä kokouksessaan 1.12.2022 sopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot, joita on jo yli 400, valitsivat koalitiolle puheenjohtajan ja ohjausryhmän sekä sihteeristön, joka vastaa koalition toiminnan käynnistämisestä. Puheenjohtajaksi valittiin Maastrichtin yliopiston rehtori Rianne Letschert ja sihteeristön tehtäviä hoitaa European Science Foundation-Science Connect

Suomalaiset tieteelliset seurat  tuovat yhteen yli 250 000 tutkijaa, asiantuntijaa ja tieteestä kiinnostunutta kansalaista eri organisaatioista, tieteenaloilta ja yhteiskunnan sektoreilta. Seuroilla on merkittävä rooli suomalaisessa tieteenedistämistyössä. TSV kannustaa kaikkia tieteen kentällä toimivia organisaatioita mukaan luomaan uutta arviointikulttuuria, joka arvostaa akateemisen työn monimuotoisuutta ja avoimen tieteen käytäntöjä. Tähän mennessä yhdeksäntoista suomalaista organisaatiota on allekirjoittanut CoARAn sopimuksen. Organisaatiot voivat tutustua sopimukseen ja allekirjoittaa sen CoARAn verkkosivuilla.

Lisätietoja: https://coara.eu/news/coalition-for-advancing-research-assessment-coara-launched-steering-board-elected/

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös