The Responsible Research series

The Responsible Research series (ISSN 2670-062X) is published by the Federation of Finnish Learned Societies (TSV) and the Committee for Public Information (TJNK). The publisher is established in Helsinki. The series will be published as open access web publications. It may also be published in print.

During 2019–2021, the publication series’ editorial staff includes Secretary General Reetta Kettunen, Committee for Public Information (TJNK); Head of Development Henriikka Mustajoki, Federation of Finnish Learned Societies (TSV); Head of Publications Sami Syrjämäki, Federation of Finnish Learned Societies (TSV); Manager at Open Science Services Susanna Nykyri, University of Tampere; and Programme Director Tuukka Tammi, Finnish institute for health and welfare (THL), Editor in Chief at YP-lehti.

Publications

1:2019. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. Linjaus. ISBN 978-952-5995-20-6.

1:2020. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025. 2. painos. Julistus. ISBN 978-952-5995-23-7.

2:2020. Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. 2 upplagan. Julistus. ISBN 978-952-5995-24-4.

3:2020. Declaration for Open Science and Research 2020–2025. 2nd edition. Julistus. ISBN 978-952-5995-25-1.

4:2020. Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi. Suositus. ISBN 978-952-5995-22-0.

5:2020. Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Suositus. ISBN 978-952-5995-26-8.

6:2020. God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering. Suositus. ISBN

7:2020. Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland. Suositus. ISBN 978-952-5995-28-2.

8:2020. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje 2019. 1. painos. Suositus. ISBN 978-952-5995-29-9.

9:2020. Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019. 1 upplagan. Suositus. ISBN 978-952-5995-30-5.

10:2020. User guide for the Publication Forum classification 2019. 1st edition. Suositus. ISBN 978-952-5995-31-2.

11:2020. Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Suositus. ISBN 978-952-5995-35-0.