Vastuullisen tieteen sivustoperhe osaksi TiedejaTutkimus.fi-uutisvirtaa

28.1.2021
Tiedejatutkimus.fi-verkkopalvelun logo.

TSV:n avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin sekä TENK:n ja TJNK:n uutiset löytyvät nyt Tiede ja Tutkimus -palvelusta.

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää. 

Yhteisen vastuullinentiede.fi-sivustoperheen rakentaminen mahdollisti liittymisen TiedejaTutkimus.fi-palvelun uutisvirtaan.

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tiede- ja tutkimusuutiset -osio kokoaa useiden suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ajankohtaiset uutiset.  

 Täältä löytyvät Tiede- ja tutkimusuutiset.

Mitä on vastuullinen tiede?

Vastuullisen tieteen ajatuskehikko kokoaan yhteen tutkimusetiikan, tiedeviestinnän, tieteen avoimuuden ja arvioinnin teemat ja sen, miten ne käsittelevät tieteen vastuullisuuden teemoja rinnakkain.

Tieteen ja tutkimuksen vastuullisuutta voi hahmottaa vaikkapa tutkimuksentekoprosessin vaiheiden kautta. Tällöin vastuullisuutta voidaan tarkastella 1) osana tutkimuksen tekemisen käytäntöjä, 2) osana tutkimuksen julkaisuprosessia, 3) osana tutkimuksen jalkauttamista osaksi yhteiskuntaa ja 4) osana tutkimuksen arviointi- ja rahoitusprosesseja.

TSV:n, Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin, TJNK:n ja TENK:n tekemässä työssä edistetään vastuullisuutta jokaisella osa-alueella ja tiedon elinkaaren vaiheessa.

Voit lukea enemmän vastuullisen tieteen toiminnasta ja toimijoista TSV:n sivuilta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös