Suomesta vastuullisen arvioinnin esimerkkimaa

16.12.2020
Henkilö osoittaa sormella työpöydällä olevia paperilappuja, samalla kun toinen pitää yhtä lappua kädessään.

Suomessa tehty vahva työ vastuullisen arvioinnin edistämiseksi herättää laajaa kansainvälistä kiinnostusta. EUA, SPARC Europe ja DORA nostavat “Tutkijan arvioinnin hyvät käytännöt” esimerkkitapaukseksi arviointikulttuurin muutostekijöistä.

Eurooppalaiset tieteen ja tutkimuksen kattojärjestöt EUA (European University Association) sekä SPARC Europe (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) yhdessä DORA julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment) kanssa ovat koonneet kansainvälisen tietopankin, jossa kuvataan vastuullisen arvioinnin kehittämisen aloitteita ja toimintamalleja: Reimagining academic assessment: stories of innovation and change. Ensimmäisten kymmenen esimerkin joukossa on kaksi suomalaista: Tutkijan vastuullisen arvioinnin suositukset sekä Tampereen yliopiston arviointikäytäntöjä koskevat uudistukset. Suomessa tehty työ vastuullisen tutkijanarvioinnin kehittämiseksi ja edistämiseksi on maailman huippuluokkaa ja nyt työn tulokset näkyvät myös EUA:n, SPARC Europe:n ja DORA:n toteuttaman tietopankin kautta. Tutkijan arvioinnin hyvät käytännöt -suositus on ensimmäisiä kansallisia vastuullisen arvioinnin ohjeita maailmassa. Suomessa koko tiedeyhteisö osallistui laajasti Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) johdolla suosituksen valmistamiseen. Sekä Suomen Akatemia, että äskettäin myös Suomen yliopistot UNIFI, ovat sitoutuneet suositukseen.

Suomessa on siis jo uskallettu kuvitella miltä vastuullisen arvioinnin tulisi näyttää ja nyt alkaa työ muutoksen toteuttamiseksi. Vastuulliset arviointikäytännöt takaavat tutkijoille vakaat työolosuhteet ja kannustavat tutkimusyhteisöä sanoittamaan entistä selkeämmin mikä tutkimuksessa on tärkeää ja mikä on sen tehtävä koko yhteiskunnassa. Tämä luo perustan toimivalle, monimuotoiselle ja hyvinvoivalle tutkimusyhteisölle. Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin täydentää suomalaisen tiedeyhteisön laajasti noudattamaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. TSV ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta käynnistivät 2019 myös kansainvälisen Helsinki-aloitteen, jonka tavoitteena on edistää monikielisen tiedeviestinnän arvostusta tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituksessa. 

Vastuullisen arvioinnin edistäminen on TSV:n ja sen yhteydessä toimivien vastuullisen tieteen tukielimien yhteinen tavoite. Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää. 

Tutkijan arvioinnin hyvät käytännöt -suosituksen valmistamiseen osallistuivat:

 • Arene
 • Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN
 • Kansalliskirjasto
 • Nuorten Tiedeakatemia
 • Professoriliitto
 • Suomen Akatemia
 • Säätiöt ja rahastot ry.
 • Tieteentekijöiden liitto
 • TSV Avoin tiede
 • TSV Julkaisufoorumi
 • TUHA-verkosto
 • Tulanet
 • Tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • Suomen yliopistot UNIFI 

Linkit:

Reimagining academic assessment: stories of innovation and change

Tutkijan arvioinnin hyvät käytännöt Suomessa

Suomen Akatemian tiedote

Unifin kestävyyden teesit

HTK-ohje

Helsinki-aloite

Vastuullinen tiede

--

Kuva: UX Indonesia / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös