Vastuullisen arvioinnin päivä / Responsible Assessment Day

Kuvituskuva suurennuslasi kämmenellä.
Alkaa
Loppuu
Tapahtumapaikka
Verkkostriimi

Vastuullisen arvioinnin päivässä kuullaan asiantuntijoiden puheenvuorot, tietoiskut ja keskustelut vastuullisen arvioinnin ajankohtaisista aiheista. Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan kansallisista toimista vastuullisen arvioinnin edistämiseksi / The Responsible Assessment day offers presentations, discussions and information on current topics of responsible assessment, and provides updates on national measures to advance responsible assessment.

Tilaisuus järjestetään ainoastaan etänä ja pääosin suomeksi. Keynote-esitykset ja niitä koskeva keskustelu ovat englanniksi / The event is organized only remotely and is mainly in Finnish. Keynote presentations and related discussion are in English.

 • Rekisteröityminen / registration täällä / here (englanniksi)
 • Zoom-linkki lähetetään rekisteröityneille osallistujille sähköpostilla / Zoom link will be sent to registered participants by email
 • Tallenteet tapahtumasta tulevat olemaan saatavilla 2 viikkoa tilaisuuden jälkeen / Recordings of the event will be publicly available 2 weeks after the event 

Tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta yhdessä Vastuullisen tutkijanarvioinnin ohjausryhmän kanssa / Event is planned and organized by the Federation of Finnish Learned Societies with the Steering-board for responsible assessment of researchers.  

Ohjelma (alustava) / Programme

10.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista asiaa vastuullisesta arvioinnista (in Finnish)

 • FIN-CAM-tutkijakyselyn alustavia tuloksia (Janne Pölönen, TSV)

10.30 Paneelikeskustelu (in Finnish)

 • Tiina Kelkka (Laurea-ammattikorkeakoulu)
 • Virpi Juppo (Vaasan yliopisto)
 • Eeva Primmer (Suomen ympäristökeskus)

11.15 Lounastauko / Lunch-break

12.00 Keynote: Ludo Waltman (CWTS/Leiden): University rankings - The culture change agenda in the Netherlands

University rankings present a complex dilemma for many universities. On the one hand many universities feel they need to participate in the rankings to strengthen their reputation and to be more attractive for (international) students. On the other hand universities increasingly feel dissatisfied with the performance criteria used by university rankings and the pressures resulting from these criteria. To address this complex dilemma, the universities in the Netherlands have jointly adopted an agenda for culture change regarding the way they deal with university rankings. In this talk I will present this culture change agenda and I will discuss the ongoing implementation of the agenda.

13.00 Vastuullisen arvioinnin koulutus (in Finnish)

 • Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suositus (Henriikka Mustajoki, TSV)
 • CoARA ja muut kansainväliset suositukset (Mira Söderman, TSV)
 • SCOPE (Laura Himanen, CSC)

14.00 Tauko / Break

14.15 Kansalliset työryhmät (in Finnish)

 • Vastuullisen tutkijanarvioinnin ohjausryhmä ja työryhmä (Mira Söderman, TSV)
 • AVOTT Vastuullinen arviointi ja kannustimet (Mira Söderman, TSV)
 • Finn-ARMA tutkimuksenarviointi (Johanna Kolhinen, Helsingin yliopisto)
 • Finn-ARMA julkaisumetriikkaverkosto (Jani Sassali, Oulun yliopisto)

15.00 Keynote: Cassidy Sugimoto, Georgia Institute of Technology: Research on research informing responsible assessment

16.00 Tilaisuuden päätös (in Finnish)

Keynote-puhujat:

Picture of Ludo Waltman

Ludo Waltman is a professor of Quantitative Science Studies and deputy director at the Centre for Science and Technology Studies (CWTS) at Leiden University. He is also affiliated with the Research on Research Institute (RoRI). His work focuses on infrastructures, algorithms, and tools to support research assessment, science policy, and scholarly communication. Ludo is a member of the board of ASAPbio, chair of the advisory board of OpenCitations, and coordinator of the Initiative for Open Abstracts (I4OA). Together with his colleague Nees Jan van Eck, Ludo has developed the well-known VOSviewer software for bibliometric visualization. Ludo is the coordinator of the CWTS Leiden Ranking, a bibliometric ranking of major universities worldwide. In addition, Ludo served as the Founding Editor-in-Chief of the journal Quantitative Science Studies.

Kuva: Clement Nivesse, Pexels

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Julkaisufoorumin tapahtuminen tietosuojaselostetta.

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)