Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettisten ohjeiden julkaisutilaisuus

Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet.
Alkaa
Loppuu

Saamelaisia koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet on laadittu yhteistyössä saamelaisyhteisöjen ja -tutkijoiden kanssa. Ohjeiden tavoitteena on luoda kulttuurisesti turvalliset tutkimusolosuhteet sekä tutkimuksen toteuttamistavat. Niitä sovelletaan kaikilla tieteenaloilla. 

Tilaisuudessa työryhmä esittelee eettiset ohjeet sekä kuullaan kommenttipuheenvuorot Saamelaiskäräjiltä, Kolttien kyläkokoukselta, Saamelaisneuvostolta, TENKiltä ja saamelaistutkijoilta.

Ohjeet ovat saatavilla saamen kielillä, suomeksi ja englanniksi viimeistään julkaisupäivänä (e-julkaisu).

Osallistu Zoom-etätapahtumaan tästä linkistä

Tiõrv pueʹttem! Buresboahtin! Pyereest puáttim! Tervetuloa!

Lisätietoja työryhmästä Lapin yliopiston sivuilla

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman teemat
Tapahtuman järjestäjä
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)