Opiskelijat ovat suurin kotimaisten avointen tieteellisten lehtien käyttäjäryhmä

24.5.2021
Journal.fi-palvelun mustavalkoinen logo.

Kotimaiset avoimet tiedelehdet edistävät tutkimusta, oppimista ja monikielistä tiedeviestintää.

Opiskelijat ovat suurin kotimaisten avointen tieteellisten lehtien käyttäjäryhmä, mutta myös muut ryhmät lukevat lehtiä laajasti. Asia käy ilmi Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin, missä roolissa – asiantuntijana, kansalaisena, opiskelijana, opettajana, poliitikkona, toimittajana, tutkijana, virkamiehenä tai yrittäjänä – Journal.fi-portaalissa julkaistuja tiedelehtiä ja artikkeleita tarkastellaan.

Journal.fi on TSV:n ylläpitämä avoimen julkaisemisen portaali tieteellisille lehdille. Palvelusta löytyy tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa. Lehdet julkaisevat koko sisältönsä avoimena joko välittömästi tai korkeintaan 12 kuukauden viiveellä.

Helmi-maaliskuussa 2020 TSV keräsi tietoa kyselyllä artikkeleita palvelusta ladanneilta käyttäjiltä. Mukana oli 48 lehteä. Kyselyyn osallistui 668 käyttäjää, joista 371 oli Suomesta.

Avoimille tutkimusartikkeleille on kysyntää monessa eri käyttäjäryhmässä

Kyselyssä suurimmaksi käyttäjäryhmäksi nousivat opiskelijat (40 %). Kotimaisen tiedejulkaisemisen ja Journal.fin roolista opetuksessa ja opiskelussa kertoo myös se, että viisi prosenttia käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä julkaisuja opettajan roolissa. 

Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat tutkijat (36 %). Myös yksityiset kansalaiset (8 %) ja asiantuntijat (7 %) käyttivät palvelua. Merkittävää olikin, että kaikista rooleista löytyi palvelun käyttäjiä, vaikka toimittajien, yrittäjien, poliitikoiden ja virkamiesten osuus oli melko pieni. 

Kotimaisilla kielillä julkaistut artikkelit palvelevat yhteiskuntaa tutkijayhteisön ulkopuolellakin

Kotimaisilla kielillä julkaistu tutkimus palvelee muitakin kuin tutkijoita, mistä kertovat esimerkiksi opiskelijoiden ja asiantuntijoiden käyttäjäryhmät. Suomen- ja ruotsinkieliset artikkelit keräsivät lukijansa lähes yksinomaan Suomesta.

Vierailla kielillä julkaistu tutkimus palveli laajemmin kansainvälistä käyttäjäkuntaa, sillä yli puolet niiden käytöstä oli peräisin ulkomailta. Yksittäisistä maista suurimmat osuudet veivät Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Kyselyssä mukana olleet Journal.fistä löytyvät kotimaiset avoimet tiedelehdet palvelivat käyttäjiä Suomen lisäksi 68 maasta.

Joka neljäs ladattu artikkeli oli julkaistu viimeisen kahden vuoden aikana. Kuitenkin vanhempikin tutkimus vaikutti vielä: ennen vuotta 1999 alun perin julkaistujen artikkeleiden osuus ladatuista artikkeleista oli liki neljännes. Etenkin opiskelijat lukivat vanhempia artikkeleita.

Lue tutkimuksesta tarkemmin TSV:n verkkosivuilta.

Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi Learned Publishing -lehdessä: Pölönen, J., Syrjämäki, S., Nygård, A.-J. & Hammarfelt, B. (2021) Who are the users of national open access journals? The case of the Finnish Journal.fi platform, Learned Publishing. DOI: https://doi.org/10.1002/LEAP.1405

Sinua saattaisi kiinnostaa myös