Nyheter
Evenemang
Inga aktuella evenemang just nu. Du kan besöka evenemangskalendern nedan.
Senaste artiklarna om ansvarsfull forskning

Från forskning till populär fackbok

När man omredigerar en forskningstext till en populär fackbok förändras många saker på vägen: såväl verkets utgångspunkt, publiken, stilen som framställningssättet.

Centrala publikationer

God vetenskaplig praxis (GVP)

Forskningsetiska delegationen i samråd med det finländska vetenskapssamfundet har publicerat de forskningsetiska anvisningarna om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den, dvs. GVP-anvisningarna.

Rekommendationer om vetenskapsfostran

Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran (Delegationen för informationsspridning och Vetenskapliga samfundens delegation 2021).

Content markup

Ansvarsfull forskning främjas av

Öppen vetenskap logo.

Öppen vetenskap ökar tillgången till forskning. Den finska samordningen av öppen vetenskap främjar en ansvarsfull öppenhet i fråga om forskningskultur, forskningsdata, publikationer och undervisning med hela forskarsamfundet.

www.avointiede.fi/sv

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan logo.

Delegationen för informationsspridning (TJNK)  är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

www.tjnk.fi/sv

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan logo.

Forskningsetiska delegationen (TENK) som utses av undervisnings- och kulturministeriet främjar god vetenskaplig praxis, förebygger oredlighet I forskningen och främjar den forskningsetiska debatten och informationen I Finland.

www.tenk.fi/sv

Publikationsforum logo.

Publikationsforumet är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning.

www.julkaisufoorumi.fi/sv