Nationalbiblioteket

Dagen för vetenskaplig publicering 2020

Dagen för vetenskaplig publicering (Tiedejulkaisemisen päivä på finska) hållas som ett webinar 8.10.2020.

Teman för 2020 är Mångformigt, mångspråkigt - tillgängligt (Monimuotoisesti, monikielisesti - saavutettavasti).