Artiklar efter ämne:
Frihet för vetenskapen

10.3.2020

Behandlingen av störande feedback är inte bara den sakkunnigas problem, utan ett ärende som berör hela arbetsplatsen. Det har öppnats en ny webbplats som ger stöd och råd i ärendet.

3.5.2019

Om forskare och andra experter drar sig undan debatten kommer den offentliga spelplanen att erövras av andra. Tveka alltså inte!

13.11.2019

Att bemöta och bekämpa hatretorik är en arbetarskyddsfråga – inte den enskilda forskarens personliga problem och skam.