Artiklar efter ämne:
Forskningsfusk

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

25.2.2019

Forskaren måste referera till egna tidigare arbeten lika samvetsgrant och ärligt som till andra forskares arbete.

29.11.2018

Nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer om publicering.

29.11.2018

Avvikelser från god vetenskaplig praxis indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.

29.11.2018

Tillämpningen av anvisningarna om god vetenskaplig praxis utgör en del av forskarsamfundets självkontroll.

29.11.2018

Den finländska modellen är en uppskattad pionjärmodell för ett europeiskt system för forskningsetisk självkontroll.