Artiklar efter ämne:
Data

9.9.2020

Användningen av material som hämtats ur sociala medier är förenad med en stor mängd rättsliga skyldigheter och kvistiga forskningsetiska frågor.

24.1.2019

Vilka saker bör beaktas i god tid när man tänker på att publicera forskningsdata?

20.6.2019

FAIR innebär att forskningens källmaterial, metoder och dataprodukter ska vara möjliga att hitta, komma åt, flytta eller kombinera och återanvända.

24.1.2019

Forskningspersoner kan enklast identifieras utgående från namn, men också andra uppgifter kan avslöja identiteten.

2.10.2019

Syftet med datahanteringsplanen är att garantera att forskningsmaterialet är korrekt och håller god kvalitet, samt säkerställa att det återanvänds på ett effektivt sätt.