Julkaisut

Vastuullisen tieteen julkaisusarja

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

Sarjan julkaisijana toimivat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta Julkaisijan kotipaikka on Helsinki. Sarjan julkaisut julkaistaan avoimesti verkossa ja mahdollisesti myös painettuina.

Julkaisusarjalla on toimituskunta, johon kuuluu 2019–2021 pääsihteeri Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta; kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, Tieteellisten seurain valtuuskunta; julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki, Tieteellisten seurain valtuuskunta; päällikkö, avoimen tieteen palvelut, Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto; ja ohjelmajohtaja, Tuukka Tammi, THL, päätoimittaja YP-lehti.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarja

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa (ISSN 2490-161X (pain.), ISSN 2669-9427 (pdf)) julkaistaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita, suosituksia ja muita julkaisuja.

Vastuullisen tieteen artikkelit

Vastuullisen tieteen artikkelit (ISSN 2490-2004) toimivat oppaina tutkimusetiikan, tiedeviestinnän ja avoimen tieteen hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Suomen oloihin laaditut materiaalit kertovat suomalaisesta tieteentekemisen tavasta kansainvälistyvälle tutkijakunnalle Suomessa ja tutkijoille myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Artikkelien tuotanto on aloitettu Vastuullinen tiede -hankkeessa, joka on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteinen. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.