Julkaisut

Viimeksi päivitetty 8.2.2021

Vastuullisen tieteen julkaisusarja

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan julkaisuja

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan julkaisut -sivulla julkaistaan toiminnan yhteydessä syntyneitä ja siihen liittyviä julkaisuja, raportteja ja muuta aineistoa.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarja

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja -sarjassa (ISSN 2490-161X (pain.), ISSN 2669-9427 (pdf)) julkaistaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita, suosituksia ja muita julkaisuja.

Vastuullisen tieteen artikkelit

Vastuullisen tieteen artikkelit (ISSN 2490-2004) toimivat oppaina tutkimusetiikan, tiedeviestinnän ja avoimen tieteen hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Suomen oloihin laaditut materiaalit kertovat suomalaisesta tieteentekemisen tavasta kansainvälistyvälle tutkijakunnalle Suomessa ja tutkijoille myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Artikkelien tuotanto on aloitettu Vastuullinen tiede -hankkeessa, joka on Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) yhteinen. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.