Tutkimusetiikka

Etiikan päivä 2020: Tutkittavan oikeudet

Etiikan päivä on vuosittain järjestettävä tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari, joka kokoaa yhteen kaikkien tieteenalojen edustajia.