Artikkelit aihesanalla:
Tiedeviestintä

6.11.2019

Mitä voi sanoa tutkimuksen alustavista tuloksista? Entä tutkimuksesta, joka on vielä osittain suunnitelman tasolla?

13.2.2020

Jos tutkitulla tiedolla halutaan vaikuttaa, täytyy viestijän tai tutkijan ottaa huomioon yleisönsä näkemykset ja maailmankuva. Ne eivät selviä vain tiedottamalla vaan käymällä vuoropuhelua yleisön kanssa.

8.4.2019

Tutkija voi pohtia osallistumistaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös eettisten työkalujen avulla.

15.3.2018

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimusta.

10.9.2019

Tiedeviestinnän perinteikkäinä areenoina näyttäytyvät mediajulkisuus ja tietokirjallisuus, ja uudempina tulokkaina eri sosiaalisen median kanavat. Yksi tärkeä verkkojulkisuuden muoto on kuitenkin harvan tiedeviestintäsuunnitelmassa: Wikipedia.

15.3.2018

Jos tutkijat ja muut asiantuntijat vetäytyvät keskustelusta, julkisuuden pelikentän valtaavat muut. Rohkeasti mukaan siis!

3.4.2019

Tiedeviihdeprojektiin osallistuminen voi antaa tutkijalle arvokkaan oppitunnin olennaisen tunnistamisesta ja viestin kirkastamisesta.

29.3.2018

Tiedejulkaisemisessa tekijyyteen liittyvät kysymykset saattavat nousta uudelleen keskusteluun.

15.3.2018

Kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia julkaisemiseen liittyen.

15.3.2018

Samat tieteenteon säännöt, jotka ohjaavat tutkimustyötä, pätevät tutkimuksesta viestimiseen – myös akateemista yleisöä laajemmalle.