Artikkelit aihesanalla:
Julkaiseminen

15.3.2018

Vertaisarviointitunnus julkaisussa kertoo, että teksti on vertaisarvioitu yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

19.6.2019

Saavutettavien sisältöjen ja palvelujen tuottaminen on kaikkien etu – mutta myös laissa määritetty vaatimus.

19.12.2019

Plan S on linjaus, jonka tavoitteena on saada tutkimusjulkaisut avoimesti saataville välittömästi julkaisuhetkellä.

27.11.2019

Esteettömyysdirektiivi tuo saavutettavuussääntelyn piiriin esimerkiksi sähköiset kirjat ja niiden lukemiseen käytetyt laitteet ja ohjelmistot.

3.6.2019

Tutkimuksen arvioinnin tulee perustua yksikkö- ja tutkijatasolla ensisijaisesti asiantuntija-arviointiin. 

10.12.2018

Tieteen termipankki on verkkopalvelu ja työkalu tiedon tuottamiseen ja julkaisemiseen.

15.8.2019

Julkaiseminen on tutkijalle tapa meritoitua, mutta meriitin lisäksi julkaisun tekijyys tuo mukanaan myös vastuun sen sisällöstä.

15.3.2018

Julkaisufoorumi on tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitus ei sovellu yksittäisten tutkijoiden arviointiin.

15.3.2018

Avoimen julkaisemisen edut ovat ilmeiset, mutta asiaan liittyy myös oikeutettua huolta.

26.3.2019

Avoimen vertaisarvioinnin tavoitteena on tieteellisen kommunikaation ja julkaisukäytäntöjen parantaminen.