Artikkelit aihesanalla:
Eettinen ennakkoarviointi

6.2.2020

Eettinen ennakkoarviointi on osa kokonaisvaltaista ja ennakoivaa tutkimusetiikkaa, jonka tavoitteena on ennakoida eettiset ongelmat ja riskit.

15.3.2018

Keneltä on kysyttävä suostumus, kun tutkitaan lapsia tai nuoria? Miten vakuuttua siitä, että lapsi tietää, mitä suostumus tarkoittaa?

15.3.2018

Lainsäädännöllä varmistetaan, että kliininen tutkimus on menetelmiltään pätevää, tuloksiltaan luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää.

15.3.2018

Suomessa toimii useita eettisiin kysymyksiin erikoistuneita asiantuntijatahoja.

15.3.2018

Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin, ihmistieteellinen tutkimus tietyissä tapauksissa. 

15.3.2018

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti.

15.3.2018

Ammattikorkeakouluissa eettisten toimikuntien toiminta on ihmistieteiden alan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia.