Artikkelit aihesanalla:
Avoin tiede

13.5.2020

Avoimen ja joukkoistetun vertaisarvioinnin kokeilu toi arvokkaita kokemuksia läpinäkyvyyden lisäämisestä tiedejulkaisemiseen.

17.2.2020

Avoimet oppimateriaalit ovat yksi väline koko koulutus- ja opetusjärjestelmän perinpohjaiseen uudistamiseen avoimen oppimisen suuntaan.

19.12.2019

Plan S on linjaus, jonka tavoitteena on saada tutkimusjulkaisut avoimesti saataville välittömästi julkaisuhetkellä.

12.3.2020

FAIR-lyhenne tarkoittaa, että tutkimuksen lähdeaineistojen, menetelmien ja tietotuotteiden tulee olla löydettävissä, saatavilla, siirrettävissä tai yhdistettävissä ja uudelleen käytettävissä.

15.3.2018

Avoimen julkaisemisen edut ovat ilmeiset, mutta asiaan liittyy myös oikeutettua huolta.

26.3.2019

Avoimen vertaisarvioinnin tavoitteena on tieteellisen kommunikaation ja julkaisukäytäntöjen parantaminen.

10.12.2018

Tieteen termipankki on verkkopalvelu ja työkalu tiedon tuottamiseen ja julkaisemiseen.

20.8.2018

Miten avoin tiede ja tutkimusetiikka liittyvät toisiinsa?

7.8.2018

ImagOA-oppaasta löytyy tietoa ja selkeää infografiikkaa kuvamateriaalien käytöstä avoimen tieteen kulttuurissa.

15.3.2018

Avoimen tieteen verkkokurssi on johdanto tutkijoille avoimempaan tieteentekoon ja avoimen tieteen taitojen oppimiseen.

15.3.2018

Kansalaistiede ei ole vain tutkimusaineistojen keruun joukkoistamista vaan vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämistä.